top of page

מדרכות צד

מדרגות צד
מדרגות צד
מדרגות צד
מדרגות צד
  • מוצר איכותי ויציב המאפשר עלייה בטוחה לרכב.
     

  • המדרכות מעוגנות באופן מושלם לרכב, ללא קידוח ותוך שימוש בקדחים האורגינליים של יצרן הרכב.
     

  • בנוסף, המדרך מקנה לרכב מראה מושלם וקלאסי. 

bottom of page