top of page

מרכבים לטנדרים

ארגז לטנדר
ארגזים לטנדרים
מרכבים לטנדרים
 • חברתנו מתמחה למעלה מ-40 שנה בהרכבת מרכבים לטנדרים.
   

 • מרכב לטנדר מאפשר נגישות גבוהה לכלים הנשמרים בצורה בטוחה, מאורגנת ומסודרת.
   

 • הארגז מיוצר בהתאם לדרישת הלקוח ובהתאם לצרכיו.
   

 • לאחר התקנת מרכב לטנדר יש לבצע שינוי מבנה ברישיון הרכב.
   

 • אנו בחברתנו מטפלים בכל הליך הרישוי כולל החלפת הרישיון עבור הלקוח.

  ALPHA  ארגז      
 

bottom of page