top of page

קשתות העמסה

קשת העמסה
  • קשת בעלת 2 מצבים - מצב סגור ומצב פתוח להעמסה נוחה.

  • עד 400 ק"ג העמסה במצב פתוח.

  • חיבור לארגז הרכב באמצעות תושבות ייעודיות ללא קידוח וללא רעשי רוח.

  • ישנה אופציה להוספת סורג לחלון אחורי.

  • הקשת מיוצרת בצבע שחור/ נרוסטה בלבד.

bottom of page